Nedernieuws        

 

15 november 2004

                                                                 

Hysterie  

 

 

Er is meer dat ik zou kunnen behandelen, maar het lijkt alsof de nationale hysterie weer enigszins geluwd is. Het zal weer prompt oplaaien bij de volgende geslaagde moord, maar zover is het niet, of nog niet.

Massa-hysterie is trouwens een interessant verschijnsel en is althans nu voornamelijk media-product. Of dat geheel verwerpelijk is betwijfel ik, omdat een voordeel van die media-hysterie is dat het overwegend verbaal en overwegend theater, afreageren, zelfbeleving en stoer doen blijft: Wie zich afreageert voor een beeldscherm staat niet op straat bommen te gooien.

Er kan veel over gezegd worden, ook i.v.m. de media, maar ik beperk me hier tot één enkele vaststelling: De journalisten van BBC WS, i.h.b. van "Newshour" en "People and politics" zijn allemaal honderden of duizenden keren beter, in taalgebruik, geïnformeerdheid, algemeen benul, en geestigheid, dan hun Nederlandse tegenhangers, ongeacht wie.

Ook zijn ze véél objectiever: Hoewel het gewoonlijk uitstekende interviewers zijn laten ze zelden zien - i.t.t. vrijwel alle Nederjournalisten - wat ze zelf van iets vinden. En ze stellen véél minder vaak domme vragen, trappen véél minder vaak open deuren in etc.

     Van Gogh 

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail