Nedernieuws        

 

15 november 2004

                                                                 

Raad van Kerken 

 

 

De Raad van Kerken staat klaar voor je als Helper in de Nood. Ik citeer: "Bang? Bezorgd? Boos? Bel ons dan ...". Er zijn 16 telefoonlijnen, op een geheime plaats, waarvan 4 door moslims opgenomen worden, en je kunt je nood en zielepijnen luchten op 0800-444 2222, aangenomen dat je het tussen negen uur 's ochtends en negen uur 's avonds doet, en vanaf morgen.

Het amuseert mij, en ik ben natuurlijk een hopeloze athe´st in godsdienstige ogen, maar het is waar dat wat ik op de nachtradio hoorde aan Neerlandse meningen (vrijwel altijd zonder bepalende lidwoorden of kwantoren; bijna altijd zonder de minste relevante kennis) reden voor enige bezorgdheid geeft, bijv. over de Nationale Nederlandse Volksgezondheid - althans voor wie zou geloven dat de Neerlandse doorsnee beschaafd, rationeel, nuchter etc. zou zijn, zou willen zijn, of zou kunnen zijn. (Ik draai die Nedernachtzenders vrijwel altijd na een paar seconden verwondering en irritatie over de mate van stompzinnigheid uit, en luister gewoonlijk naar de BBC WS (World Service). Zie hieronder.)

     Van Gogh 

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail