Nedernieuws        

 

15 november 2004

                                                                 

Godslastering

 

 

In het kabinet wordt nog steeds geruzied over het ultieme regerings-wapen tegen het terrorisme, moordzuchtige gestoorden, politieke en religieuze fanaten, en anderen die niet willen deugen volgens regerings of ambtelijk lokaal inzicht en begripsvermogen: Het strenger aanpakken van de godslastering.

Ik heb daar mijn licht al over laten schijnen (kortweg: een incompetent en dom plan, zoals gebruikelijk van deze regering), maar heb er de afgelopen dagen iets meer over kunnen leren. Hier zijn wat puntjes, overigens vooral in het kader lering en vermaak:

  • Minister Modderman van Justitie uit de jaren 1880 wordt geciteerd met het heel zinnige: "Ik meende dat het sedert lang vaststond dat God zijn regten zelf weet te handhaven". Inderdaad - en Hij heeft daar een oneindigheid de tijd voor, nadat de zondaar verscheiden is van dit aards tranendal, en als Hij het bij leven van de zondaar niet doet of deed dan evident - gezien 's HEERen almacht, alwetendheid en oneindige goedheid - omdat Hij dat niet wilde, of anders niet kon, vanwege Zijn onbestaandheid.
  • Helemáál grappig - afgezien van bestuurlijke incompetentie dan - is het allemaal niet, want als ik de wetboeksartikelen nalees waar Donner zich op beriep dan is mijn lemma 'religion' in het Philosophical Dictionary wellicht in strijd met de wet - ik citeer de wet zometeen - omdat ik mij in wat ik daar schrijf ongetwijfeld volgens Mohammed B. e.d. "op voor godsdienstige gevoelens krenkende wijze uitlaat". Ikzelf vind van niet, maar ik ben nu eenmaal niet godsdienstig.
  • Het huidig artikel over godslastering - wat in Nederland bestaat, maar in veel andere Europese landen niet of in andere vorm - gaat terug op een door minister Donner's grootvaderlijke minister Donner ingevoerd artikel uit de jaren 30, in antwoord op wat op de radio "gruwelijke godslasteringen in het communistisch dagblad De Tribune" werd genoemd. 
  • Ook op de radio hoorde ik allerlei onzin en onwaarheid gebracht met grote stelligheid ontleend aan horen zeggen en een beperkt brein, waaronder dat W.F. Hermans gezegd zou hebben dat de Katholieken telen als de konijnen, en daarvoor aangeklaagd werd. Wel, Hermans' verweer was toen al dat hij dat niet gezegd had, maar een literaire figuur uit een roman van hem.

Overigens: Twee vreemde eigenaardigheden die al die beoogde wetshervormers-op-korte-termijn niet opmerken (waar ik het hoorde of las, tenminste) zijn (1) dat kennelijk in hun ogen de Nederlandse wetgeving niet deugt en (2) dat het rationeel zou zijn noodwetten of noodregelgeving in te voeren in tijden van paniek.

     Van Gogh 

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail