Nedernieuws        

 

14 november 2004

                                                                 

Broederlijke 'Submission'-correspondentie

 

 
Beste Freek,
 
Je schreef:
Omdat ik een lamme arm heb van het zuurkool stampen, neem ik even een korte pauze. Op de Deense televisie was Theo van Gogh's  "Submission" te zien en van het verhaal dat daarin wordt verteld vrolijkt echt niemand op. Ik neem aan dat het "hoogtepunten" zijn uit het leven van Hirsi Ali. Het is al krankzinnig iemand hiervoor te bedreigen, vind ik, om van vermoorden maar te zwijgen, maar ik denk dat de dader uit hetzelfde hout gesneden is als die lieden die in Irak gijzelaars voor een videocamera onthoofden.  Daar valt niet mee te praten. Ik bedoel natuurlijk niet dat ze wat mij betreft afgeschoten mogen worden, maar argumenten helpen duidelijk niet tegen de indoctrinatie door z.g. geestelijken, die deze jongemannen klaarstomen voor de jihad in TjetjeniŽ of waar hun "broeders" zich dan ook onheus bejegend mogen voelen.
Zelfgestampte zuurkool is - minstens - 76,54% smakelijker dan niet zelfgestampte, meen ik te hebben begrepen, en je kunt al stampende peinzen over de mening over menselijk geluk van kalief Abdalrahman.
 
Ik heb 'Submission' nog niet gezien en zal daar ook geen enkele moeite voor doen. Ik weet er alleen van via de krant, fotoos e.d., waaruit ik opgemaakt heb dat de oorspronkelijke uitzending (van 11 minuten) kwam na 2 1/2 uur documentatie (hagiografie? propaganda?) over Hirsi Ali. Maar ik wil best aannemen dat 'Submission' volgens de opvattingen van hoogopgeleide Nederlanders zonder Mohammedaans geloof tamelijk of geheel onschuldig is. Daar is het filmisch pamflet echter niet aan gericht, en het lijkt mij overigens geen werk geschikt om Mohammedanen te bekeren, en wel om ze te irriteren.
 
Het probleem met 'martelaars voor het geloof' is dat je ze in ieder geloof, religieus of politiek, vindt - bijv. in linkse kringen van zo'n jaar of 25 geleden in de Rote Armee Fraktion of de Italiaanse Rode Brigades. En indertijd waren die hťťl populair in Nederlandse linkse kringen, ook onder tal van hoogopgeleide en naar eigen inschatting intelligente Nederlanders, en zat er, volgens duizenden afgestudeerden, iets bijzonder deugdelijks en bewonderenswaardigs in het ontvoeren en afschieten van ministers. (Moro, Schleyer.)
 
Er is niet zoveel alternatief tussen praten en geweld, afgezien van doen alsof de wederpartij niet bestaat, wat nogal moeilijk is met mensen die bereid zijn zichzelf op te blazen voor hun vermeend gelijk, en in het vaste geloof in een oneindige hemelse beloning. De argumenten gelden dan ook niet de echte vastbesloten fanaten, maar de kring eromheen - zeg ŗ la Cromwell "Bethinkest thee that thou mayest be mistaken!". En wellicht helpt het voorrekenen van de feitelijke krachtenverhoudingen en bestaande straffen ook. (Ook het vaak uitzenden van Monty Python's "Life of Brian" kan althans de meer intelligente in een geloof grootgebrachten mogelijkerwijs een lichtje tussen de eigen oren helpen ontsteken.)
 
Bovendien vormt het bestaan van dergelijke fanaten een goede reden om te memoreren waarom er een rechtsstaat is; wat T.B.S. is; wat de deugden en de zin van tolerantie zijn; dat een samenleving gebaseerd is op samenwerking en zo nog het e.e.a. En uiteraard heeft eenieder het recht zich te verdedigen als hij aangevallen wordt, welk voorwendsel - de wil van de allerhoogste zoals neergelegd in zijn heilige boeken, of dat nu die van Marx, Mao, Jezus, Mozes of Mohammed betreft - ook gebruikt wordt.
Nog even iets anders: ik zag dat je die Boutaleb vertelde over je site en je hier woonachtige broer. Niet om het een of ander, maar ik dacht dat dat niet de bedoeling was?
Wel, de overweging was dat de gemeente Amsterdam dat toch snel genoeg uitvindt als ze het willen weten. En ikzelf ben uiteindelijk meer gebaat bij een behoorlijke rechtbank voor een behoorlijke schadevergoeding waarmee ik Nederland kan verlaten dan bij argumenteren op een website. Ik heb er ook niets tegen om mijzelf te verdedigen voor een Deense rechtbank, maar wel het e.e.a. tegen een proces voor een Nederlandse rechtbank, eenvoudig omdat ik niet langer kan geloven dat dit eerlijk en objectief zal zijn: In Nederland wordt eerst aan de belangen, reputaties, inkomens etc. gedacht van Van Thijn, Patijn en Cohen, en niet aan mijn belangen. Was het anders dan heeft men 16 jaren de tijd gehad dat aan te tonen, en Cohen 4 jaren. En het Amsterdamse OM en de Amsterdamse advocaat-generaal en de Amsterdamse politie weigeren al vele jaren in te gaan op mijn klachten, wat natuurlijk voor hen de makkelijkste weg is, al is ie onrechtmatig, en zeer in het belang van de huidige en voorgaande burgemeesters, en de Amsterdamse drugsmafia.
 
Oh, en wethouder Ahmed heet "Aboutaleb" van achteren, net als de eerste beschermer van De Profeet in Mekka, heb ik uit Gibbon geleerd. ("Abutaleb" in het Engels.)
 
Maar als je het anders wil dan het nu is, zeg het maar. De redenen om "Nedernieuws" op mijn site te zetten zijn toch vooral (1) dat ik zoveel domme onzin las en hoorde de afgelopen bijna 2 weken (2) om mijn eigen schadevordering te bestendigen en (3) als het nodig is aan te tonen dat er met mijn compos mentis niet veel loos is: Kijk en vergelijk! Ik ben ongetwijfeld anders dan het gemiddelde, maar bezie de reacties, meningen en uitspraken van jullie zelfverkozen Democratische Leiders, o Neerlanders!
 
Verder heb ik er nog niets mee gedaan om het bekender te maken dan het is, en dat komt dan weer vooral door de combinatie van mijn ongezondheid met mijn aristocratische opvattingen wat betreft doorsnee vermogens, ideeŽn, "normen en waarden" etc. (Ik kan de grote meerderheid van doorsnee Neerlandse Hazes- en Brood-bewonderaars evenmin overtuigen als zij mij. Hun soort politici en denkers heet nu eenmaal Balkenende of Fortuyn, want dat past bij hun intellect en kennis.)
 
Wat Nedernieuws betreft:
 
Er is vandaag geen krant, en op de Nederradio onder mijn bereik is op de niet-muziek-zenders alleen maar de HEER, de HEER, de HEER en nogmaals de HEER van de E.O. afgewisseld met programma's als "Licht op jongenskoren" en exegeses van de Bijbel door weer een dominee die op zijn Gristelijks klinkt zoals Mohammed B. op zijn Mohammedaans.
 
Gisterenavond in "Met het oog op morgen" was er een debat tussen Tom Lanoye uit BelgiŽ, die meende dat "Nederland de onschuld heeft verloren", "in diepe crisis verkeert" etc. en Maarten van Rossem, die historicus is, niet op zijn achterhoofd is gevallen, en over die hysterie het koude water van de geschiedkundig geÔnformeerde rede probeerde uit te storten, en in ieder geval veel zinniger klonk dan alles wat ik aan Nederpolitici en Nederjournalistiek heb gehoord en gelezen de afgelopen 12 dagen, wat overigens in het geheel niet moeilijk is.
 
Wat mij vooral interesseert aan e.e.a. is de nasleep, aangenomen dat er niet binnenkort nog een stel moorden plaatsvindt en er niet gegrossierd wordt in het aansteken van kerken en moskeeŽn. Ikzelf zou aannemen dat aangetoond is dat de regering een incompetent zooitje is, en hun optreden een goede reden is voor nieuwe verkiezingen, maar ja: Dan heb je weer het risico dat Ons Folluk fan Tsjempions de platina geblondeerde horreur die Wilders heet 26 kamerzetels geeft o.i.d., zodat die op kruistocht kan met iets als een nieuwe LPF.
 
O, er wordt nu door de regering - Donner, Balkenende, Verdonk - gekissebisd over het nut van het invoeren van wetten tegen de godslastering, gvd! De Bond Tegen Het Vloeken prijst de HEER, ongetwijfeld: Zijn wegen zijn mysterieus, maar zie, via het goddelijk instrument Mohammed B. weet hij ons Nederlands Volk wellicht toch nog op de Weg van het Ware Geloof en het Religieus-Correcte Taalgebruik te krijgen, zodat ze niet eeuwig zullen branden, prijs de HEER voor Zijn goedertierenheid! Het briljante idee is ontsproten aan het juridische brein van minister Donner, die ik maar persoonlijk voordraag bij zijn Gristengod om hem, bij wijze van uitzondering, voor eeuwig te voorzien - desnoods bij goddelijk mirakel, waar Donner niet tegen kan zijn, als Gristen - van 72 hemelse maagden voor de Donneriaanse wijsheid en strijd voor het ware geloof -  maar dan wel gristenmaagden met het uiterlijk van Jeltje of Neelie, want ůůk in het belonen moet maat gehouden worden, lijkt me.
 
Het beste,
 
Maarten.
     Van Gogh 

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail