Nedernieuws        

 

13 november 2004

                                                                 

Dijkstal 

 

 

In n van de bijlages van de NRC staat een wel aardig interview met Dijkstal van de VVD (die na Fortuyn de commissariaten-wereld indook, en z'n functie als fractievoorzitter overdroeg aan Van Aartsen). Hij heeft in ieder geval enig begrip van werkelijk liberale beginselen. Ik geef twee citaten:

Dat is uw grootste angst?
"Nee, mijn grootste angst is dat dit land naar de knoppen gaat."
Waardoor?
"Door verkwanseling van de grondrechten, van de democratie, en dan bedoel ik de echte democratie, niet de televisiedemocratie."

En:

"Ik zou zo graag willen dat wij elke dag de Grondwet openslaan en lezen wat onze grondrechten zijn.
Moslims ook?
"Ja, moslims ook. En jij, en jij. Ik wil zo graag dat we dat allemaal doen."

Hm. Ik citeer mij grondrechten al sinds 1990 bij het gemeentebestuur van Amsterdam, die mij 3 1/2 jaar hebben overgelaten aan terreur en vergassings- en verbrandingsgevaar door inpandige harddrugshandelaars. Het enige wat dat opleverde in Amsterdam waren hoon, beledigingen, chicanes, scheldwoorden en bedreigingen van gemeentelijke ambtenaren. En daarbij: Ik heb IEDEREEN aangesproken de afgelopen 16 jaren: Burgemeesters, wethouders, politieke partijen, rechters, politie-commissarissen, OM-leden, advocaat-generaal - you name them, and I asked them. Maar ze vonden het ALLEMAAL geen enkel probleem dat ik net niet vergast en vijf keer met moord bedreigd ben door harddrugs-handelaars, eenvoudig omdat deze een burgemeesterlijke vergunning hadden, en alle aangesprokenen VEEL liever hebben en hadden dat ex-burgemeester Van Thijn onverantwoordelijk, onbekwaam en misdadig de maffia helpt dan dat een invalide als ik geholpen wordt die zich durfde te verzetten tegen terreur of dat mijn grondrechten niet geterroriseerd, niet bedreigd met moord, niet wakker gehouden te worden en niet vergast te worden gehandhaafd werden door de zr hoog betaalde ambtenaren en bestuurders van de stad Amsterdam.

Ik merk het nog maar eens op, inclusief de ongetwijfeld schandalig arrogante opmerking - in doe-maar-gewoon-dan-doe-je-al-gek-genoeg Nederperspectief - dat vrijwel niemand mijn moed heeft in Amsterdam, zoals ook vrijwel niemand - zeker niet van mijn "generatie van verraders" zegt Komrij; "van collaborateurs", zeg ik - mijn principes, ideen, kennis of achtergrond heeft, om welke reden ik inderdaad niet ben als "n van ons" Hazes- en Brood-bewonderaars, voetbalkenners, en veelzuipers zonder hersens of beschaving, en dus in Amsterdam dood kan vallen wat het gemeentebestuur van hoog tot laag betreft.

     Van Gogh 

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail