Nedernieuws        

 

11 november 2004

                                                                 

Oproepen 

 

 

Er wordt van diverse kanten opgeroepen tot kalmte e.d. Zo staat er op de NRC-voorpagina een

"Oproep tot respect en samenwerking"

met nadruk als aangegeven, gericht

"Aan alle medelanders, leerlingen, leerkrachten, ondersteuners en ouders, directeuren en besturen van alle scholen in Nederland".

Deze oproep - een advertentie van ca. 15 bij 10 cm - eindigt met

"Wij roepen scholen op om elkaar te steunen. Wij roepen onze medeburgers op om elkaars mening te respecteren. Wij willen leven en werken in een samenleving waarin wederzijds respect zichtbaar en tastbaar aanwezig is."

en is ondertekend namens ca. 12 onderwijsorganisaties.

Het is ongetwijfeld goed bedoeld, maar blijft weer steken in mode-termen als "respect" - alsof je respect moet hebben, of voorwenden, voor alles en iedereen waar je het niet mee eens bent; alsof een rechtsstaat niet kan bestaan zonder schijnheiligheid van de burgers; alsof tolerantie voor andersdenkenden betekent dat je respect voor hun meningen zou moeten hebben, en zou moeten liegen over wat je zelf vindt.

     Van Gogh 

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail