Nedernieuws        

 

9 november 2004

                                                                 

Het JeejPeejse taalgebruik

 

 

In de NRC van gisteren - maandag 8 november - staat een stukje over het JeejPeejse "Nederlands". Ik citeer prof.mr.dr. J.P. Balkenende, premier van Nederland, n.a.v. de moord op Van Gogh:

"Je mag verschillende meningen hebben met elkaar in een land, dat past bij democratie in een rechtsstaat, maar wanneer het gepaard gaat met de handeling zoals vandaag, dan past daarvoor afschuw en verwerping, in fundamentele zin, van wat zich vandaag heeft afgetekend."

Zo, die zit, nietwaar?

Hier hebben we de Grote Nederdenker cum Voorganger geciteerd over zijn ziekbed (en je moet zijn intens zenuwachtige snel stotterende kastratengeluidje er zelf bij verzinnen):

"Naderhand, dan heb je natuurlijk meer ook voor een stukje reflectie, een stukje bezinning", zei de premier over zijn ziekbed. "En dat is wel een stukje verrijking."
"Je hebt te maken met bacterieën in je lichaam die grote consequenties kunnen hebben", was volgens hem de reden dat hij in dat ziekbed belandde. "Maar een gevoel van bangheid heb ik eigenlijk niet zo gehad." En toen Balkenende uit het ziekenhuis kwam en de sociaal-economische problemen overzag van het land waaraan hij leiding geeft, was zijn analyse: "Natuurlijk is het zo dat elk conflict, elke moeilijke situatie niet eenvoudig is."

Ik citeer het NRC-artikel, en de laatste Balkenendiaanse diepzinnigheid heeft mij ook bereikt via de radio (waarna ik 'm prompt afzette). Hij is ook zeer consistent:

In één opzicht blijft Balkenende in het Engels gewoon zichzelf. Zo vaak als hij in het Nederlands zijn zinnen begint met: 'als het gaat om', zo vaak beginnen in het Engels de zinnen met 'if you talk about'.

Tenslotte, als tolk en vertaler wil je natuurlijk graag weten wat je collegaas doen met zo'n geval. Ik citeer:

Blijft het probleem voor de tolken het buitenissige poldernederlands te vertalen. Wat bijvoorbeeld te doen met de zin "en dat is het antwoord op de tijdsdimensie wat betreft de uitzonderingsregel", die Balkenende afgelopen vrijdag op één van zijn persconferenties bezigde. De Engelse tolk maakte ervan: "Thats the essence of that waver which applies in that area."

De duitse tolk liet het geheel onvertaald, en is volgens de NRC-journalisten "daarom veruit de beste".

Hoe het zij: De man spreekt zo vanaf het eerste moment dat ik hem hoorde, wat de Nederpers ook schrijft, en hij kán evident niet beter of anders. Zoals je weet ben ik in het geheel geen bewonderaar van Cohen, maar toen er sprake van was of deze Balkenende zou opvolgen bij voldoende zetels leek me dat, althans voor Nederlandse belangen, geen slecht idee. Ik vermoed dat Chirac, Blair en Schröder zwaar getrainde poker-faces hebben, die zowel hun gezicht als hun mond goed in bedwang hebben, maar ik zou bijzonder graag hun hysterisch gelach en cynische grappen over JeejPeej de Gristenneurotische Em Pee eens horen, na een optreden van hem in hun bijzijn, al is daar weinig kans op.

Ik meen al jaren een ca. 11-jarige gristen-padvinder van zeer beperkte vermogens te zien, die ergens in het gedachtengoed en, vooral, de manieren van doen van de 50-er jaren is blijven steken. Zoals ik eerder heb opgemerkt: Uitstekend materiaal voor een middelbare boekhouds-functie, speeltuin-coördinator, of hopman van de scouts, zoals deze zich tegenwoordig noemen, maar een factor 1000 of 1000*1000 te licht voor zijn huidige functie, hoe bedroevend dat ook voor 'm is.

Wie dan? vraag je wellicht. Tsjaaaa ... Nu, in ieder geval iemand die géén puinhopen, waanzin, of slordige samengeraapte cliché's in kromme grammatica opdient als neurotische snelstotteraar. Je mag van een premier van Nederland toch wel minimaal eisen dat hij behoorlijk Nederlands spreekt en schrijft? Immers, dat doet men ook van Marokkanen die in Nederland willen blijven.

 

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail