Nedernieuws        

 

6 november 2004

                                                                 

Van Gogh en etc.

 

 

De rest van de krant is grotendeels aan Van Gogh etc. gewijd, met wat nieuws uit den vreemde, en ik zal dus weer moeten kiezen.

Ik heb je al gewezen op WWW.NRC.NL en er zijn natuurlijk ook andere kranten.

Wat overigens op zichzelf interessant is zijn
(1) de verschillen tussen kranten
(2) de onnauwkeurigheid in de berichtgeving
(3) de nogal hysterische meningsvorming en positie-kiezerij niet gehinderd door enige relevante kennis, zowel bij politici als bij het Neerlands publiek en
(4) de oneerlijkheid van degenen die Van Gogh persoonlijk hebben gekend en meegemaakt, voorzover niet tot zijn directe vriendenkring behorend.

Wat betreft het laatste punt: Er staat één wel zinnige uitzondering in de NRC, waarover later, van Geleynse, één van de mensen achter Fokke en Sukke, maar overigens, in de woorden van Geleynse:

"Alomtegenwoordig zijn de vrienden van Theo, in drie soorten: vrienden, beste vrienden en boezemvrienden. Een minister op de Dam [Rita Verdonk - M.] die het over 'Theo' heeft, en daarmee alle geloofwaardigheid verliest. Want dat is het nare: Als kijker krijg je toch altijd het gevoel dat die mensen daar uit ijdelheid zitten. Hoe diep hun verdriet, en hoe brandend hun woede ook zijn mogen; je beziet ze met achterdocht."

Juist. Het zijn politieke acteurs - rollenspelers

Maar ik probeer nu de NRC door te nemen, en zal zien hoever mijn energie en documentatie-drift mij brengen.

     Van Gogh 

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail