Nedernieuws        

 

5 november 2004

                                                                 

Van Gogh en - Verhagen

 

 

Maxime Verhagen is de fractie-leider van het CDA, en een gladjakker, gladplooier, en beroepsleugenaar. Hier is zijn mening, overigens ongetwijfeld Gesundes Volksempfinden:

"CDA-fractieleider Verhagen onderstreepte dat jongeren - zoals de verdachte Mohammed B. - die in Nederland opgroeien "de Nederlandse normen en waarden moeten delen"".

Ja, dat vonden ze in de DDR en de Sovjet-Unie nou precies zo.

     Van Gogh 

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail