Nedernieuws        

 

5 november 2004

                                                                 

Van Gogh en - Jozias van Aartsen 

 

 

Wat betreft "waarmee wordt gedoeld op de VVD": Ik heb al eerder laten weten dat ik Jozias van Aartsen, de VVD-woordvoerder, buitengewoon laag aansla, want hij is een upperclass twit met een kak-accent en corpsballen-manier van praeten die zich kennelijk graag zou gevierd zien als de Nieuwe Pim.

Hem hoorde ik op de radio spreken van "de fascistische Islam" (letterlijk!), alsof hij nog nooit van het door Ahmed Aboutaleb ing zo zeer beminde anti-discriminatie-beginsel heeft gehoord.

Het schunnige zit hem natuurlijk niet per se in het "fascistische", want ikzelf ben aan de UvA honderden keren voor "fascist" uitgemaakt (en Van Gogh idem, maar om andere redenen), en ik zou er niets tegen hebben als Mohammed B. zo omschreven werd, als persoon, gezien zijn modus operandi, die ik gisteren omschreef, of anders als "evident geestesziek", maar Van Aartsen koppelt het, ongetwijfeld opzettelijk, om de Neerlanderthaalse vox populi maar achter Jozias te krijgen, aan "Islam" - en de Liberale NRC bedekt dat met de mantel der liefde en citeert het niet.

En ook ik omschrijf welbepaalde personen in de termen van Van Aartsen - maar ik ben dan ook heel geloofwaardig net niet vergast, heel geloofwaardig 5 keer met moord bedreigd door heel geloofwaardige kennelijk zwaar gestoorde harddrugshandelende coca´ne-psychopaten, en ik heb daar nu 16 jaren lang vruchteloos over mogen klagen bij de gemeente Amsterdam, "bestuurd uit naam van de idealen van de Februaristaking", ten behoeve van de Amsterdamse harddrugshandel. Wat wonder dat ik sommige Amsterdamse burgemeesters, wethouders, ambtelijke meesters in het recht, en politieagenten, relatief aan mijn ouders dan, beschouw als fascisten? Hoe moet IK dat anders zien? Hoe moet IK dat anders verklaren dan door buitengewoon misdadige en schunnige corruptie, incompetentie, kwaadwilligheid, en 16 jaar voortdurende pogingen van gemeentezijde MIJ het zwijgen op te leggen via een schrijftafelmoord met gebruik van mijn vaak erkende depressiviteit gezien de mishandelingen die ik ondergaan heb in Amsterdam?

Maar ik wijd uit.

 

     Van Gogh 

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail