Nedernieuws        

 

5 november 2004

                                                                 

De Grote Nederdenker Holman

 

 

Holman beleed herhaaldelijk dat hij de dader wel wilde vergeven maar niet degenen die vonden dat Van Gogh het misschien wel enigszins aan zichzelf had te wijten. Ik vrees dat hij mij daaronder ook zou rekenen (en dan MIJN recht op vrije meningsuiting prompt vergeet: De meningen die vrij mogen heten zijn, volgens vrijwel iedereen, altijd alleen die meningen die sporen met de Onze), maar zoals ik je eerder schreef: Ik heb Van Gogh persoonlijk gekend, en meegemaakt in verbale acties in allerlei publieke ruimtes, en hij beledigde nu eenmaal bijzonder graag mensen.  

Dat werd trouwens ook ondersteund, zij het indirect, door twee gasten van Holman in het programma: Stefan Sanders, PC-homo (PC = Politiek Correct - zie het PD) en journalist, en Jan Bor, zogeheten filosoof, maar dan wel van zeer Neerlands niveau, taalvermogen en geestessnelheid.

Maar afgezien van de onvoortreffelijkheden van Sanders en Bor: Ze hadden allebei Van Gogh n keer ontmoet, en bij de eerste liep dat vrijwel onmiddellijk uit op een grote scheldpartij en ruzie, en bij de tweede op - wat Bor aanzag voor, en best geweest kunnen zijn - fysieke bedreigingen, als boks- en trap-gebaren.

De eerste keer dat ik Van Gogh ontmoette, waarbij bleek dat ik hem verbaal aankon, eindigde het in een glas tomatensap over mijn hoofd van hem, hoewel ik 'm nageef dat hij zich later excuseerde en dronken geweest kan zijn, en het later ook nooit meer gebeurde.  

Een belangrijke reden daarvoor zal ongetwijfeld zijn dat hij en ik het overwegend eens waren over "De Linkse Kerk" van de jaren 80, en ook dat we het allebei, onafhankelijk, herleid hadden tot dezelfde oorzaken: stupiditeit, conformisme, en hypocrisie.

Een verschil tussen hem en mij, ook toen al, was dat ik het als onoverkomelijk en aangeboren zag en zie, want als afgeleide van het doorsnee, academisch wel of niet gevormde, menselijk intellect, dat vrijwel altijd vrijwel overal overwegend totalitair is geweest, en zich vrijwel altijd ook zo heeft geuit (zoals Gibbon zo bitter fraai laat zien, trouwens, met talrijke citaten, en zonder het begrip of woord "totalitair" te kennen, maar bewijzend het bijzonder goed te kunnen herkennen in de geest van Het Geloof, of dat nu Christelijk of Islamitisch is).  

Wat al die zelfbenoemde strijders van het moment voor De Vrije Meningsuiting betreft:  

Er is uit de werken van Theo van Gogh een gigantische litanie van gesproken, geschreven en gezongen beledigingen samen te stellen, bijvoorbeeld door de verdedigers van Mohammed B.

Ik kan mijn psychologisch geschoolde brein weer los laten op de oorzaken daarvan in het Van Goghiaanse gemoed (ik las en hoorde van verschillende kanten dat hij leed onder een zeer gelukkige jeugd en uitstekende opvoeding), en allerlei zeergeleerde labels plakken, maar geloof me: Hij kickte op het beledigen van mensen n wist dat zelf heel goed, en gaf zich er met grote vreugde aan over, en dat is alles elementair bewijsbaar uit zijn gepubliceerd werk.  

En nogmaals: Van mij mag dat, zoals ik hem trouwens indertijd al uitgelegd heb, en strafwet of niet, o.a. omdat ook de wet niet heilig is, en tegenspraak ons verder brengt.

Maar ja - je moet dan k niet gek opkijken als de meer primitieve, meer stompzinnige of meer fanate gemoederen uit groepen die je zeer vaak beledigd hebt, konkluderen dat je niet deugt, dat alle menselijks je vreemd is, en dat bij gebrek aan verbaal of intellectueel vermogen zij geweld gaan gebruiken, zoals zo miljardvoudig vaak in de mensen-geschiedenis, trouwens. In dit verband:  

 

     Van Gogh 

 

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail