Nedernieuws        

 

29 oktober 2004

                                                                 

Bijbel

 

 
Er zijn in de NRC van vandaag twee volle paginaas besteed aan de Bijbel, en ik begrijp dat dit ook op TV al dagen Groot Nieuws is.

De nieuwe Bijbelvertaling vergde, en ik citeer:

"Tien jaar vertalen en tien jaar vergaderen door tientallen co÷rdinatoren en vertaalteams van hebra´sten, graeci Ún literatuurwetenschappers, meer dan honderd meelezers en supervisoren uit meer dan 20 kerkgenootschappen, een begroting van 12 miljoen euro. En de grootste pretentie sinds de verschijning van de Statenvertaling in 1637."

Er staan redelijk wat voorbeelden en vergelijkingen uit diverse Nederlandse Bijbelvertalingen in de NRC. Hier zijn drie voorbeelden:
 
1. Nieuw: Lucas 2:7:

"En ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad."

Staten: Idem:

En zij baarde een zoon, en wond Hem in doeken, en leide Hem neder in de kribbe, omdat er voor henlieven geen plaats was in de herberg.

2. Nieuw: Prediker 1:2:

Lucht en leegte, zegt Prediker, lucht en leegte, alles is leegte.

Staten: Idem:

IJdelheid der ijdelheden, zegt de prediker; ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid.

3. Nieuw: Genesis 3:16:

Tegen de vrouw zei hij: 'Je zwangerschap maak ik tot een zware last, zwoegen zul je als je baart. Je zult je man begeren, en hij zal over je heersen.

Staten: Idem:

Tot de vrouw zeide Hij: ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uwer dracht; met smart zult gij uw kinderen baren; en tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal over u heerschappij hebben.

Kortom, als ik het goed begrijp is de nieuwe Bijbel in keurig kanteur-Neerlands geschreven, met veel "je" en "jij", en na

"Tien jaar vertalen en tien jaar vergaderen door tientallen co÷rdinatoren en vertaalteams".

Mijn eigen indruk is dat het allemaal

"IJdelheid der ijdelheden"

pardon

"Lucht en leegte"

is, maar volgens de NRC zijn de eerste 100.000 exemplaren al verkocht.

Het is ook eucumenisch, en de zogeheten standaardeditie telt 1990 bladzijden, en kost 29,50 euro, maar als je er ook nog de Deuterocanonieke boeken bij zou willen dan is het weggeefprijsje 33,50 euro.

Dan is er, voor kenners, genieters, vertalers en gevoelige zielen een heuse

"Literaire editie"

met als uitleg

"Zonder bijbelversnummers in de tekst"

(da's dus wat "literair" betekent, begrijp ik: Geen wiskunde en ook niets wat erop lijkt), die 2400 blz. doet (ook zonder pagina-nummers, voor echte alfaas?), tegen maar euro 39,50. (Ter vergelijking: Mijn 3 boekdelen volledige Gibbon, waarvan ik nu 2000 van de 3000 paginaas achter de daarover zeer tevreden kiezen heb kostte, tweede hands, 33 Euro, ingebonden.)

 
Hier zijn nog 2 smakebiter (sier en paa Norsk), die volgens mij de vertaaltendens aangeven:

"Geef ons heden ons dagelijks brood" (Staten)

wordt

"Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben."

Dat is conform het al geciteerde

"nachtverblijf van de stad"

voor

"herberg".

En, van alledaags Nederlands gesproken, waar het allemaal om zou gaan:

"Al ware het dat ik de talen der mensen en der engelen sprak, en de liefde niet had, zo ware ik een klinkend metaal, of luidende schel geworden." (Staten)

wordt

"Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen - had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal."

Kortom: Minder direct, minder krachtig, minder statig.
 
Tenslotte nog dit citaat, omdat het er staat, helaas niet in de Statenvertaling, het volgende paa Nynederlansk oversettelse, aangezien het zo opvallend totalitair is, en het ongetwijfeld het geloof van Balkenende en Donner is:

Romeinen 13: 1-2: Iedereen moet het gezag van de overheid erkennen, want er is geen gezag dat niet van God komt; ook het huidig gezag is door God ingesteld. Wie zich tegen dit gezag verzet, verzet zich dus tegen een instelling van God, en die wat doet roept over zichzelf zijn veroordeling af.

Goed, dat was het voor het moment. Later meer, ook over de gemeente.

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail