Nedernieuws        

 

29 oktober 2004

                                                                 

Karremans etc.

 

 
Een voormalige Joegslavische tolk is een proces tegen de Staat der Nederlanden begonnen n.a.v. Srebrenica, en na een bodemprocedure en een hoger beroep moeten Voorhoeve (ex min van justitie), Van Baal en Nicolaļ (toen leidende militairen), en Franken en Karremans (van Dutchbat) voorkomen om te getuigen. Het artikel eindigt met de frase:

"De plicht om burgers onder alle omstandigheden te beschermen is een algemeen beginsel van internationaal humanitair recht dat is vastgelegd in de Geneefse Conventies van 1949 en de Aanvullende Protocollen van 1977."

Ik citeer het maar, omdat dit beginsel tegen mij in Amsterdam ook voortdurend en jarenlang en welbewust en opzettelijk geschonden is. (Bovendien moet ik weer gekeurd worden volgens de gemeente Amsterdam, waarover later meer. NB: Karremans -

"There are no good guys. There are no bad guys. Mladic is my colleague."

- is gepensioneerd woonachtig te Spanje, ook alweer geheel anders dan ik.)

 
Zelf ben ik wel enigermate benieuwd wat eruit komt omdat

(1) ik vind dat Karremans en co. medeschuldig zijn aan de dood van 8000 mensen die ze betaald werden om te beschermen, wat ze eenvoudig niet deden, terwijl ze logen dat ze het wel deden c.q. zouden doen en
(2) omdat het proces voor een Nederlandse rechtbank wordt gevoerd, en de Nederlandse Staat, Voorhoeven, Karremans etc. groot belang hebben bij vrijspraak.
 
Omdat ik geloof dat er minder behoorlijke dan laffe, conformistische, meelopende, ogendienende, en veel-vrienden-in-politiek-Den-Haag hebbende rechters zijn in Nederland gis ik dat de tolk zijn proces voornamelijk zal verliezen, en dan op basis van meerduidigheden, vaagheden, uitvluchten etc. Maar hij krijgt vast een pluim van de rechter, die er waarschijnlijk op neer zal komen dat hij een naļeve goedwillende idioot is.

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail