Nedernieuws        

 

29 oktober 2004

                                                                 

Ruud the ass-grabber

 

 
Niet erg prominent maar wel op de voorpagina:

"Het onderzoeksbureau van de Verenigde Naties heeft eerder dit jaar geconcludeerd dat Ruud Lubbers, hoge commissaris voor de Vluchtelingen, zich schuldig heeft gemaakt aan seksuele intimidatie. Het bureau adviseerde VN-chef Annan "gepaste maatregelen" te nemen. Maar Annan vond na lezing van het onderzoeksrapport en Lubbers' reactie dat de beschuldigingen "niet gestaafd werden door bewijs en sloot daarom de zaak".

Klasse-justitie? VN-logica? Doofpot? Ons-kent-ons? Vriendjespolitiek? Onschendbaarheid van de machthebbers?

Hoe het zij: Ik registreer dat ik goed gegist heb.

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail