Nedernieuws        

 

24 oktober 2004

                                                                 

Bijbel

 

 
Ik schreef dat er een nieuwe Bijbelvertaling aankomt (en weet eigenlijk niet of dat woord, net als "God" met een hoofdletter behoort geschreven te worden), en krijg dus ook daarover NRC nieuws, waaruit ik o.a. kon leren dat

"Van de Griekse tekst van het Nieuwe Testament bestaan meer dan 5000 manuscripten. Voor iedere tekstregel bestaat wel een of andere variant."

Het Oude Testament is minder omstreden wat oertekst betreft, en de tekst daarvan is door een joodse geleerdensecte die de Masoreten heet vastgesteld in Anno Domini 1008 op basis van overleverde Hebreeuwse teksten.

 
Aangezien ik Gibbon aan het lezen ben in de volledige versie, heb ik ondertussen redelijk wat informatie achter de kiezen over de eerste paar honderd jaar na Christus en de uitgebreide strijd tussen allerlei Christelijke sectes daarin, voor een aanzienlijk deel van Monty Python-niveau trouwens, in het bijzonder waar het de drie-eenheid betreft e.d., waar Gibbon zeer amusant over is, naar mijn smaak. (Hij had het duidelijk niet begrepen op religieus gelovigen, en wist zeer veel van de goede redenen waarom hij dat vond.) 
 
Hoe het zij: De nieuwe vertaling beoogt hedendaags Nederlands te geven. En van de slachtoffers van deze opzet is de naam van de Heere Heere himself. Zoals je wellicht weet is deze "Jahw" - alleen niet meer in de nieuwe versie: daarin heet Hij HEER. En zo wordt er meer geklaagd, zoals ik al eerder meldde.
 
Aan mij zal de nieuwe vertaling niet besteed zijn (zie ook de eerste versie van het lemma "religion" in het PD), maar wat ikzelf wel met genoegen zou bekijken is een studie van de invloed van diverse Bijbelvertalingen op het Nederlands, al is het Nederlands toch vooral sinds de 19e eeuw het slachtoffer van telkens nieuwe idiote spellingshervormingen, die minder met de taal van de Bijbel dan met meer taalkundige onzin over hvordan det boer vaere (og boer skrivet) [*] volgens de plaag die Neerlandici heet. 

Ook is er geen land waar langer aan een behoorlijk woordenboek van de landstaal kan zijn  "gewerkt", trouwens, dan Nederland, ook al een gevolg van de talrijkheid van Neerlandici, vermoed ik.

 
Maar goed, laat ik de hooggeleerde Fokkelmans citeren, die met die naam - in Engels verband gebracht althans - als volgt schrijft over het laten verdwijnen van "Jahw":

"Het verdonkeremanen van de eigennaam is een regelrechte aanslag op de identiteit van God. De weergave met HEER is sexistisch, autoritair, ideologisch belast, eigenmachtig en ongerijmd; als vervanging van de eigennaam is het ook nog onbeschoft."

Jawel. Het zal vele beminde gelovigen dus vast een grote troost zijn dat vele onbeminde gelovigen, volgens de overgeleverde leer van de HEER, eeuwig zullen branden, tot Zijn Groter Glorie.
 

[*] "hvordan det boer vaere (og boer skrivet)" = "hoe het behoort te zijn (en behoort geschreven te worden)".


 

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail