Nedernieuws        

 

21 oktober 2004

                                                                 

Ontbijbeling en dechristificatie          

 

 
 Ik hoorde gisteren op de radio de frase dat

"Voor het eerst in het bestaan van Nederland zijn er minder Christenen dan niet-Christenen",

en verdomd: Misschien is het waar, al zullen er nooit minder niet-schijnheiligen dan schijnheiligen of minder niet-leugenaars dan leugenaars zijn in Neerland (tot na de eugenetische revolutie, in ieder geval).

 
Hier zijn de feiten, zoals mij heden deelachtig werden via de NRC: Op basis van een enquete onder 1078 random telefonisch geenqueteerden - dat al een jaar of dertig om de ca. 5 jaar gedaan wordt - blijkt dat

"Sinds 1996 is het aantal huishoudens dat een bijbel in huis heeft van 67 procent gedaald naar 54 procent."

En verder:

"Daar waar het percentage kerkelijken in 1996 nog ongeveer vijftig bedroeg, is dat nu teruggelopen tot 33. Tegelijkertijd is het geloof in 'een persoonlijk God' met 4 procent afgenomen tot 20 procent van de Nederlandse bevolking."

Aldus - registreerde ik als min of meer Multatuliaan met gepaste vreugde - heeft de Amsterdamse sociologie-perfesser Tijme Stoffels bevonden.
 
Is dit reden tot grote vreugde en toename in het geloof dat "de Nederlander" toch nog wel eens enigermate rationeel zou kunnen worden, in doorsnee?

Nee. Afgezien van de steekproef en de vorm van de bevraging: Intelligenter is doorsnee men zeker niet geworden, en geleerder ook niet. Men kijkt wat minder TV, naar ik heb begrepen, omdat men meer computerspelletjes speelt. En er wordt veel minder gelezen dan vroeger, wat, neem ik aan, de voornaamste reden is dat er minder huishoudens met Bijbels zijn: Er zijn minder huishoudens met boeken, afgezien van stripverhalen.

 
Wat het percentage kerkelijken betreft ("voor het eerst in de geschiedenis minder dan de helft!" sprak de radio) gis ik dat het vooral komt doordat er minder sociale controle en cohesie is, en er maar één vrije zondag is in de week.

Zodra er gepreekt gaat worden in de tijd van de baas, met doorbetaling van loon, zal het Woord van de Heer een stuk populairder worden. En zodra je je buren kan aangeven voor vervolging vanwege ongepast geloof - en waarom niet, met Gristen-Leiders als Bush en Balkenende? - zal weer bijna iedereen In De Heer zijn.

 
Tenslotte wat betreft het geloof in 'een persoonlijk God': Ik ben meer geïnteresseerd in het antwoord op de vraag wie er in een schepper gelooft, en vrees dat dit nog steeds tussen de 90 en 95% ligt. De reden van die 20% zal wel vooral liggen in de overweging van velen dat er vast "iets" is dat ex nihil fit - als je het dan toch over mirakels hebt - alleen dat het geloof in de hel wat vervelend is, dus dat "iets" is beter te verslikken, en er kan beter mee geschipperd worden, alnaarmate het vager is.
 
Kortom: De E.O. - één van de frequente plagen op de enige middengolfzender die mij rest - kan gerust zijn. (O, voor wie het weten wil: Ik heb Bijbels in drie talen, minstens, namelijk Engels, Noors en Nederlands. Maar het is waar dat ik alleen de Engelse - King James versie - behoorlijk gelezen heb, en ook dat niet volledig, want het meeste is toch vervelend tot zeer vervelend. Aan de andere kant: Toen ik rond mijn 21ste voor het eerst de boeken van Mozes doorgenomen had begreep ik aanzienlijk meer van de wreedheid in de wereld. En het boek Prediker is het lezen waard, al word je er niet vrolijk van.)
 

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail