Nedernieuws        

 

21 oktober 2004

                                                                 

Eric O.          

 

 
Dit is de sergeant-majoor die aangeklaagd werd voor het doodschieten van een Iraakse plunderaar in Irak. Hij werd vrijgesproken, en ik heb er in ieder geval 2 juridische feitjes van geleerd.
 
EÚn: Het hele proces werd gevoerd omdat de krijgsraad en de militaire rechtbanken niet meer bestaan in Nederland. Dat kan mooi en rechtvaardig klinken, maar lijkt nogal onverstandig, eenvoudig omdat het krijgsbedrijf geen normaal bedrijf is en zich bovendien ver van Nederland kan afspelen, onder omstandigheden waar Nederlandse rechters niet behoorlijk over ge´nformeerd zijn.
 
Twee: Het hele begrip sub judice - waarop de gemeente Amsterdam en de UvA zich herhaaldelijk tegenover mij hebben beroepen, naar nu blijkt welbewust leugenachtig - bestaat helemaal niet in Nederland. (D.w.z.: Het staat nergens in de wet.)
 
De discussie over dit punt ontstond omdat de hele Tweede Kamer zich ermee bemoeide. Ik wist dat niet, maar het verbaast me allerminst dat de advocaten van zowel de UvA als de gemeente tegen mij logen.

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail