Nedernieuws        

 

12 oktober 2004

                                                                 

Jezus in een voederbak        

 

 
Er is - zou je nu gegist kunnen hebben - weer eens Groot Bijbels Nieuws, want er is weer een Grote Nieuwe Bijbelvertaling, geheel in de Nedertaal van heden nu, met name dus.

Ik weet ervan omdat de Gristendominé Ter Linden, die voorgaat bij alles wat de Oranjes publiek religieus doen, er geheel niet gelukkig mee is. Hoe het zij, resultaat van e.e.a. is, naar ik vernam, dat de Here Jezus geboortig was in een voederbak ("kribbe" is te ingewikkeld voor de moderne TV-kijker en Hazes-aanbidder); dat Abraham niet meer op z'n Statenbijbels "bekende Sarah" maar "had seks met Sara" en zo nog veel meer.

 
Vele tientallen specialisten hebben er meer dan tien jaren aan gewerkt, vernam ik ook, in paren van één specialist in de taal van het Heilige Boek, en één specialist in Het Nederlands, zo werd mij onthuld.

Vooral die tweede helft is zeer interessant, voor de kenner van het Nedersubsidiewezen: Per Neder-specialist Aramees - terwijl dat toch ongetwijfeld allang voorbeeldig in het Engels, Frans en Duits is vertaald - een andere Neder-specialistische Neerlandicus, tot de toppen van zijn/haar vermogens getraind in de taal van André Hazes, Jan Pronk, Albert Mol, Arnon Grunberg en Mart Smeets.

 
Ik vertrouw er stellig op dat Ter Linden groot gelijk heeft, en één ding waaruit blijkt dat de 17e eeuw beschaafder was dan de eeuw waarin ik mijn tijd door moet brengen is dat toen zowel de King James als de Statenbijbel geproduceerd werden, die allebei in ieder geval voorbeeldig proza hebben.

Een ander ding waaruit exact hetzelfde blijkt is dat al die tientallen vertalers er niet op zijn gekomen - bijvoorbeeld bewogen door Gristelijke nederigheid - gewoon de Statenvertaling van voetnoten te voorzien, zoals ik trouwens een King James Bible uit 1854 heb met zeer uitgebreide voetnoten, niet van taalkundige aard, maar van theologisch-historische, en trouwens ook met talrijke gravures.

 
De eerste woorden die ik ooit in de Bijbel las waren de volgende, in het jaar Onzes Heren 1960, in de Bijbel van opa en oma, tot mijn verbazing, ook al omdat ik toen maar nauwelijks wist wat het betekende:

"Ende Samson ging tot eenen hoer"

naar ik mag aannemen in modern Neerlandertaals

"Samson had seks met een welzijnswerkster". 

Oder so etwas. (Misschien wordt Samson wel vertaald als "Superman", opdat de jeugd van nu de Grote Boodschap maar begrijpt, als "kribbe" al te moeilijk wordt geacht voor ze.)

 

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail