Nedernieuws        

 

12 oktober 2004

                                                                 

Anne Frank

 

 

Ik kan een artikel met een Lubbers-citaat over Anne Frank - die volgens hem gewild zou hebben dat ze nu posthuum alsnog Nederlandse zou worden, en wier geest, naar ik begreep, ternauwernood ontsnapte aan openbaring aan Ruud - niet vinden.

Maar in dit verband: De twee partij-leiders die het, 59 jaar na Haar Diep-betreurde Martelaarsdood, alsnog opportuun vonden om haar een Nederlands paspoort te bezorgen, waren Verhagen van het CDA en Halsema van Groen Links, en Halsema heeft de distinctie dat ze in mijn oren altijd klinkt als Tony Blair, dus als een liegende koorknaap die weet dat ie liegt maar weet dat z'n gehoor dat graag hoort, omdat ie het zo mooi doet, volgens hen en hemzelf. 

Kortom, ze hebben allebei een eeuwige klank van valsheid en aanstellerij - de 

"hoor mij eens mooi liegen"

klank - en ik geloof niet dat ik dat verkeerd hoor, was het alleen omdat ik die klank in anderen, die even hard liegen, niet hoor. (Ik geloof niet dat het verborgen fatsoen is, en ik gis verborgen ijdelheid.)

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail