Nedernieuws        

 

6 oktober 2004

                                                                 

ME en doel van de site    

 

 
Wat mijzelf betreft: Het gaat de laatste dagen weer fysiek wat beter, wat aangenaam is, en ik houd me nog steeds vnl. bezig met Burckhardt, en heb vandaag Part II opgeladen naar Maartensz.org, inclusief notities.
 
Verder zat ik heden een paar uur in het Vondelpark, met Veronique en Sèven, en heb mij als gebruikelijk vermaakt, want doe dat regelmatig met hen voorzover mijn gezondheid rijkt. Sèven is nu 4 ("en een half!") en aardig en niet dom. Ze is met Veronique naar de vakbondsdemonstratie geweest op het Museumplein, en had de volgende samenvatting:

"De rijken moeten minder geld krijgen en de armen meer geld".

Wat ze zich daar precies bij voorstelt is moeilijk uit te maken, maar het is duidelijk dat ze veel begrijpt van wat er gezegd wordt en dat zelfstandig kan herformuleren.

 
Nog drie dingen over Maartensz.org:
 
(1) Ik zal waarschijnlijk dezer dagen het front van de site bij xs4all ombouwen zodat deze doorlinkt naar Denemarken i.p.v. van naar xs4all, zodat ik maar één site hoef bij te houden. Het is dat ik een Nederlandse provider nodig heb om in te bellen, en mijn site 8 jaar bij xs4all heeft gestaan, maar het is een club waar ik overigens mijn bekomst van heb, vooral omdat het weer van het ras van de would-be radikalinski's zijn die eigenlijk alleen opgetrokken zijn uit pose en leugens. (Ik ontving sinds 3 juli 4162 spams, ondanks zogenaamd "gratis spamfilter" van xs4all.)
 
(2) De Mobilix-site à 10 MB die ik heb ingericht hangt er nu wat mij betreft doelloos bij. Wat mij betreft gebruik jij die voor het e.o.a., en het opzetten van een website is niet moeilijk, al heb je er wel iets als Frontpage voor nodig, omdat je anders maf wordt van het bijhouden van de links. Hoe het zij: Zie maar en laat maar weten.
 
(3) Ik realiseerde me dat indertijd het belasting-regime in Noorwegen strenger was dan in Nederland (je moest o.a. belasting betalen over de tyttebaere die je zelf geplukt had, inclusief boete voor het niet meteen vrijwillig doen), dus het kan zijn dat je een belastingaanslag riskeert over Maartensz.org. Dat zou niet gerechtvaardigd zijn - ook ik heb er nog nooit ene cent aan verdiend - maar als je een fraaie Engelse tekst wilt voor de Deense Behörden, laat maar weten. Het hogere doel is (A) Mij in leven houden, vooral vis-à-vis de drugsterroristen van de gemeente Amsterdam (B) mijn ideeën publiek toegankelijk maken en (C) mijn vordering op de Nederlandse Staat en de Gemeente Amsterdam in stand houden.
 
Maar afgezien van (C) - en dat kan nog héél lang duren - dient e.e.a. niet mijn of jouw financiële verbetering, en bestaat wat mij betreft vooral vanwege de drugscorruptie van de Gemeente Amsterdam en de Staat der Nederlanden, en hun systematische, moedwillige onwil mij - immers intellectueel briljant ook getuige academische diploma's en uit een familie afkomstig waaraan Neerland veel dank verschuldigd behoort te zijn maar niet is - ook maar enigszins te helpen met het nuttig gebruiken van mijn hersens.

En als dat nodig is of helpt wil ik dat best in fraaie Engelse bewoordingen uitleggen aan de Denen, inclusief de toevoeging dat ik in Denemarken uiteraard werkzaam zou zijn aan een universiteit, ziek of niet, maar dat in Nederland iedereen met een IQ boven de 115 die geen sport- of media-idool is en enigszins ongebruikelijke meningen heeft feitelijk niet welkom is, zoals zeer omstandig blijkt uit mijn behandeling, want iedere Nederjunk heeft in de orde van vele tienduizenden of honderdduizenden meer hulp ontvangen de afgelopen 26 jaar dan ik.

En ja, ik vind dat beledigend en discriminerend, en wens feitelijk om die en dergelijke redenen niets meer met Neerland te maken te hebben als dat ook maar enigermate in mijn macht zou liggen.

Het staat mij bijvoorbeeld zeer tegen dat van de minimale armoe die ik uitgekeerd krijg weer minimaal 25% naar de indirecte belastingen en dus naar de inkomens van Van Thijn, Cohen en Oudkerk gaat.

P.S. Niet dat Cohen echt dom is, vergeleken met Herben of Balkenende, maar dat hij heel goed wéét zelf niets bijzonders te zijn. Dat is één van de redenen waarom hij géén burgemeester of premier zou behoren te willen zijn: Het is au fond nogal ziekelijk-maf-brutaal - à la mode de LPF inderdaad - om miljoenen te willen leiden als je weet niets bijzonders te zijn.

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail