Nedernieuws        

 

1 oktober 2004

                                                                 

Betreurde dode

 

 

Willem Oltmans is dood, op 79-jarige leeftijd.

Ik weet niet of je hem herinnert: Bekende journalist, relnicht, provocateur en tegenstander van Luns. Hij stierf aan kanker en euthanasie in verband daarmee.

Hij is enigermate interessant, omdat hij ca. 50 jaar tegen de Nederlandse staat heeft geprocedeerd vanwege tegenwerking van zijn journalistieke carrière, wat hem uiteindelijk, een jaar of 4 geleden, ruim 8 miljoen Euro opleverde.

Wel, zolang kan het voor mij ook wel eens duren, zoals de verhoudingen in Neerland liggen.

Vervolgens: Hij was althans enigermate een individu, wat in Neerland ongebruikelijk is, en heeft de deugd dat een rapportage over hem in VN toen ik een jaar of 16 à 17 was mij duidelijk maakten wat "homofielen" waren: Kerels die op bodybuildende kerels vielen, bleek althans uit de rapportage.

Ja, 't is lang geleden.

Tenslotte heeft hij - neem ik aan - een poging gedaan historisch belangrijk te worden door dagboeken bij te houden over al zijn meningen en ontmoetingen met de grootheden der aarde.

Ik heb dat nooit gelezen, en vermoed dat het een soort Pepys-achtig iets is, met het doel later beschouwd te worden als één van de weinige schrijvende bronnen over zijn eigen tijd, en op die manier historisch belangrijk te worden. Ik betwijfel of dat lukt, omdat ik aanneem dat hij zowel te breedsprakig is - zegt men - als te slecht schrijft, maar je weet nooit.

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail