Nedernieuws        

 

28 september 2004

                                                                 

Hazes, Hazes, Hazes,  Hazes ad nauseam en verder

 

 
Onsuh feine goosur is gisturruh middag dus uitgeleije gedaon door Ons Folluk fan Tsjempions. Suh kist stont op duh midduhstip in duh Arena - Onsuh Eiguh Tempul foor Onsuh Eiguh Goduhsonuh, die kenne foeballe, dus Goduhsonuh bennuh  - en muh hebbuh met suh feertigduisent minsuh afskeit kenne nemuh fan deesuh Grootuh Neejdurlander, terweil asdat dur feif miljoen keikers saotuh tuh keikuh naor sang fan Ren Froger.
 
Nou ja enzovoort: Het was n groot debiel media-circus vanaf Donderdag, met vrijwel alleen Hazes alle dagen lang, vierentwinting uur per dag. Ik kan het me nog goed herinneren - omdat het me verbaasde, omdat moeder dit soort dingen zelden of nooit zei - nl. dat moeder sprak, na de TV vol afschuw afgezet te hebben waar hij op kwam:

"Ik begrijp niet dat iemand die z lelijk is z graag op TV wil".

Nu, ik begrijp het wel en heb daar dan ook voor gestudeerd: Juist omdat hij zo oerlelijk, zo alcoholisch, en zo evident randdebiel wilde hij op TV, en om precies dezelfde reden kreeg hij zoveel succes: Omdat er zeer veel meer lelijke domme, alcoholische of bijna randdebiele Neerlanders zijn dan redelijk aantrekkelijke, intelligente, niet-drinkende en behoorlijk intelligente Nederlanders heeft zo iemand zo massaal succes onder een volk dat bestaat uit een grote genivelleerde meerderheid van zijn gelijkwaardigen.
 
Verder verwijs ik je naar het internet of andere bronnen van nieuwsgaring voor een persoonlijke inschatting van het gruwelijks. Ik heb er vrijwel geen eerlijk woord over gehoord of gelezen, al is het waar dat n historicus, geinterviewd als column-schrijver voor "Onze Uitvaart" (jawel!) geheel terecht opmerkte dat hij persoonlijk had gelezen in het artikel van een Amerikaan dat al die medegaandheid met een populistisch idool door de heffe des volks (ik parafraseer in mijn woorden) ... niets met altruisme en alles met egosme en expliciet vertoon van "ik hoor d'r ook bij en doe ook mee" neerkomen. Vandaar dus een vuilnisberg aan knuffels en bierblikjes voor z'n woning, want ook dat is tegenwoordig modern Nederlands: Er gebeurt iets dat het modale intellect+gemoed schokt, en dat spoed zich dan met een knuffel (d.i.: een beer, een barbie etc.) en een schijnheilihg ultra-braaf gezicht en totaal uitdrukkingsloze ogen naar de plek des onheils om daar Het Voorwerp pontificaal neer te planten onder bezorgd geloei, ongeveer zoals Australische negers dat ca. honderdduizend jaar geleden vast ook deden.
 
Hoe het zij: Het is interessant dat alle grote vakbonden gesamenlijk 10.000 mensen op de Dam kregen en dat als grote triomf beschouwden op dezelfde dag dat meer dan 40.000 mensen zich rondom het lijk van Duh Follukssangur verzamelden, en 5 miljoen daarnaar keken. Wouter Bos:

"Ik roep de vakbeweging op uit respect voor Onze Andr om niet na 4 uur 's middags te staken."

Historisch socialistisch waar.

 
En n van de dingen die me het meest tegenstaan aan de heisah rond Hazes is dat iedereen liegt en bedriegt waar je bij staat. Zo vermeldde iedere journalist die ik hoorde of las dat

"hij dichtte met het Prisma Rijmwoordenboek".

Kortom: "Hij was een gruwelijke randdebiel, en ook wanstaltig lelijk, en een liederlijke alcoholicus, en ook nog eens keer gruwelijk pathetisch, gauche, onbeschaafd en grof-sentimenteel, maar ik journalist heb niet de kloten omdat te zeggen - dus ik dek me maar in met die Prisma pocket, voor als het klimaat later omslaat".

 
Nederland is het land van de miljoenen Hazes, en Nederlands de taal van de Hazeszangen - zoals k alom geciteerd werd, ook altijd zonder enige uitgesproken kritiek: Hij dichtte, ongetwijfeld met hulp van die rijmbijbel, o.a. zulke levend Neerlandse regels als "Ik zag je op het perron/En ik wou dat ik je kon".
 
Wie een IQ boven de 115 heeft en niet totaal zonder zelfrespect is wordt van dit soort Nedervolksaanbidding zeer aristocratisch, zodat ik maar blij ben dat ik dat allang ben. Wat een volk! Wat een afgoden!

En NB: Iedereen  - m.u.v. mijzelf - doet alsof-ie meedoet, meevoelt, mee lijdt, mee treurt - ongetwijfeld precies zoals in de Tweede Wereldoorlog, en ook weer erna.

Zoals ons aller Job de opperdrugsterrorist van Amsterdam sprak, ook als Bewonderaar van Onze Andr,  staand naast de kist met het lijk op de middenstip, terwijl zijn bewonderaars massaal

"Ol, ol, ol"

bralden uit 40.000 Neerlanderthaalse kelen gesmeerd met veel Nederpils en begaan met Nederleed:

"Hij was een Groot Nederlander Die Toch Eenvoudig Is Gebleven".

In het vliegtuig vindt u de kotszakjes vr u onder het tafeltje waar u ons heerlijk vliegdiner op kunt plaatsen.

Kortom: Tel je zegeningen als deel-Deen! Iets evenredigs gruwelijks kan niet n daar n in Neerland bestaan.

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail