Nedernieuws        

 

28 september 2004

                                                                 

Aksie, Aksie, Aksie!

 

 
De vakbondsbazen waren bijna lyrisch over de opkomst in Amsterdam waar ca. 10.000 mensen zich verzamelden om te protesteren tegen het kabinetsbeleid, en waar redelijk massaal gestaakt werd, onder andere in vervoer en ambtenarij, en bij diverse grote bedrijven.

Het "Aksie, Aksie, Aksie!" is dan ook een afgekort citaat van ca. 7 keer hetzelfde uit de mond van FNV-baas De Waal, waarvan je aan mag nemen dat het één van zijn grote idealen is om dit soort dingen te roepen vanaf een spreekgestoelte op de Dam.

 
Op 2 oktober volgt weer een landelijke demonstratie, waarop De Waal 100.000 mensen verwacht.


Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail