Nedernieuws        

 

28 september 2004

                                                                 

Nederneelie

 

 
Onze Nedereurocommissarisin-in-wording-in-hope was ook weer in het nieuws: Volgens Van Buitenen van "Europa Transparant", die bekend werd als niet-corrupte Brusselse ambtenaar en twee Eurozetels heeft, is ze een misdadigster.

Dat zei hij c.q. z'n mede-Europees lid net op het nippertje niet, maar dat was wel de boodschap. Ik denk dat hij gelijk heeft, maar weet niet wat zijn evidentie is. Ik weet wel wat er in de NRC stond: Ze blijkt een lening van 6,8 miljoen te hebben met persoonlijke garantiestelling van ene Paarlberg, om kapitale panden mee te kopen, wat ze ook gedaan heeft, en die Paarlberg is weer een zeer nauwe associé van bovengenoemde Willems, en i.v.m. de zaak gearresteerd geweest, en houdt sinds de dood van Willem E. kantoor in zijn plaats, in zijn pand.

 
Ik ben benieuwd of Neelie "Europa Transparant" aanklaagt vanwege "reputatie-schade", wat nogal populair schijnt te worden. D.w.z.: Meneer X zegt in blad Y dat meneer Z zus of zo niet deugt, waarna de advocaten van meneer Z zich vervoegen bij X en Y vanwege het grote leed van Z. Ze is in ieder geval een honds kreng, en naar mijn inschatting ook een beetje maf, minstens. (Mijn argument, afgezien van beoordeling van karakter, uiterlijk en carrière: Ofwel ze is werkelijk intelligent, en dan intellectueel maf om dit soort werk te willen blijven doen, ofwel ze is niet werkelijk intelligent en dan emotioneel maf om het te willen doen. Uiteindelijk gis ik het laatste - écht intelligente mensen gaan niet in de politiek, en al helemaal niet in de Nederpolitiek - en zullen haar orgasmes voornamelijk bereikt worden middels machtsuitoefening.)


Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail