Nedernieuws        

 

11 september 2004

                                                                 

Het grote Nedergraaien

 


 
Bij het Havenbedrijf Rotterdam blijkt dat

"De Rotterdamse accountantsdienst heeft de laatste jaren verscheidene keren gewaarschuwd dat het Rotterdamse Havenbedrijf zijn bevoegdheden overschreed."

En:

"Ook meldden accountants vanaf 1999 vier jaren achter elkaar dat een firma van defensieondernemer J. van den Nieuwenhuyzen een lening van het Havenbedrijf in strijd met de afspraken niet terugbetaalde."

Dat was het Havenbedrijf Rotterdam.

 
Dan de Hoge Snelheid Lijn en de Betuwelijn, waarin zeer vele miljarden zijn verdwenen: "Kabinet en ambtenaren marginaliseren Kamer" kopt de NRC. Het komt erop neer dat een klein groepje topambtenaren in samenwerking met de top van ministeries eenvoudig projecten erdoor duwt, feiten achterhoudt, en liegt en bedriegt, kennelijk allemaal om bepaalde bedrijven bepaalde grote orders te gunnen, die dan bovendien achteraf altijd nog weer veel duurder dan begroot blijken te worden "door tegenvallers".
 
Hierover is een parlementaire enquete bezig, maar los daarvan heeft de NMa (Nederlandse Mededingings Autoriteit, als ik het wel heb) besloten 50 betrokken bouwbedrijven te vervolgen vanwege "grootschalige fraude". Dat was de parlementaire enquete.
 
Dan is er het Ministerie van Onderwijs etc. Daar schijnt de totale ambtelijke top - inclusief ex-Asva-voorzitters, bleek tot mijn genoegen - zich op allerlei manieren systematisch te verrijken, door extra bonussen, extra salaris, extra wachtgelden, extra pensioenen etc. etc. Terzelfdertijd is het onderwijs al 30 jaar een grote genivelleerde, gelijkgeschaalde en gemassificeerde puinhoop. (Mijn genoegen bestaat uit de overweging dat ik zulks altijd al dacht, sinds 1977: De hele top van de Asva is alleen uit op zelfverrijking en macht.)

 

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail