Nedernieuws        

 

11 september 2004

                                                                 

De tol van de terreur

 


 
De NRC opent met twee koppen, met daartussen een nein-ieleffen foto (blijkt uit het onderschrift), en de ene kop luidt "Terreurrecht moet aanslag verhinderen" en de andere "Burger betaalt prijs, beknotting rechtsstaat dreigt".  
 
Zoals ik al vermoedde wordt er inderdaad aan habeas corpus gemorreld -

"mag justitie verdachten van terroristische activiteiten langer in verzekerde bewaring stellen"

en

"Bij strafrechterlijke vervolging hoeft het openbaar ministerie niet meer binnen 106 dagen alle processtukken aan de advocaat van de verdachte over te leggen".

Bovendien:

"Opsporingsinstanties krijgen de mogelijkheid om verdachten die (nog) geen stafbare feiten hebben gepleegd, dusdanig hinderlijk te volgen, dat de persoon feitelijk geen rol meer kan spelen in aan terrorisme gerelateerde zaken (zogeheten verstoringsacties)".

Vooral dit laatste doet mij zeer aan de S.A. denken, als ik zo vrij mag zijn. Wanneer wordt naast Guantanomo een dependance op Terschelling geopend? ("We" noemen het dan géén KZ, uiteraard, maar iets als "rehabilitatie, reeducatie en reintegratie organisatie", al zou "Jedem das Seine" boven de poort passend zijn.)

 
Goed - dat was uit het ene artikel. Het andere citeert een advocate Böhler, die een boek "Crisis in de rechtsstaat" uitbracht en zegt

"Na 11 september is er een soort paniek ontstaan, waarbij de feiten volledig uit beeld verdwijnen"

en

"Steeds meer gezagsdragers maken het onderscheid tussen de scheiding der machten (het staat er - ik citeer alleen maar: Levend Nederlands van hedendaags nu tegenwoordig) niet meer, net zo min als tussen daders en verdachten".

En Hollandais: De scheiding der machten is teloor gegaan in Onze Vastberaden Strijd Tegen De Terreur, en wie verdacht wordt is eo ipso schuldig tot het tegendeel is aangetoond. (Waar het "terrorisme" betreft lijkt een kamermeerderheid daarvoor, trouwens.)

 
Hoe het zij: Ik geloof niet aan paniek na drie jaar. Ik geloof ook niet dat de Bin Laden een CIA-agent is, maar wel dat zijn bestaan en activiteiten Bush Jr. erg goed uitkomen, en ieder bewind dat totalitair wil worden in de hand speelt.
 
Bovendien is het allemaal overwegend zinloos: Wie zich koste wat het kost op wil blazen en de middelen heeft hou je niet tegen, behalve bij uitzondering, en zoals ik eerder heb opgemerkt kan een beetje terroristische actie niet meer slachtoffers vergen in een land dan een weekje zegeningen van het autoverkeer - en dat lijkt me ook voor Beslan te gelden. Maar vrijwel onmiddellijk erna waren er Russen op de BBC die de KGB weer wilde heroprichten, alle politie-diensten centraliseren etc.: "Back to the USSR", zoals de Beatles zongen.
 

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail