Nedernieuws        

 

11 september 2004

                                                                 

The 9-11-Nedernieuws show

 


 
Hier is maar weer wat Nedernieuws. De titel slaat op het feit dat nein-ieleffen niet alleen onontkoombaar is, maar ook op de eindeloze hoeveelheid gemeenplaatsen erover, allemaal ofwel gesausd in een infotainment dīp ofwel opzettelijk niet, dus juist wel. Ik vermoed niet dat het buiten Nederland veel anders is, en ook de BBC heeft iets serie-achtigs over de diep betreurde doden, dat zeer krampachtig begint met de stelling dat het smaakvol en simpel wenst te zijn, geīntoneerd door een vrouwelijk upperclass accent zwanger van zielepijn en omzichtigheid. Onmiddellijk daarna hoor je over de diep betreurde Tony, die z'n familie altijd zo bijzonder wist te vermaken met valse tanden en moppen uit een feestwinkel. Kortom, ik klaag niet over de rapportages maar over de vormgeving, gebaseerd op de premisse "Wij Zijn Allemaal Debiel".

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail