Nedernieuws        

 

3 september 2004

                                                                 

Paul de Groot

 

 

Je begrijpt dat ik over deze Grootheid niet als "Paul" kan schrijven. Kortom: Ja, er is weer een CPN-boek uit dat besproken wordt in de NRC, onder de titel "Hij was de hele partij" en een grote foto van de Leider die in 1971 "een Noord-Koreaanse delegatie" begroet op Schiphol, de laatsten in grijze kleren, met ziekenfondsbrillen, Mao-pettten, en ondoorgrondelijke uitdrukkingen. Het boek is van een Arthur Stam en heet "De CPN en haar buitenlandse kameraden".
 
En aardig puntje is dit: De CPN werd o zo radikaal, autonoom en onafhankelijk vanaf ongeveer 1967, maar het artikel concludeert volgens mij met goede redenen:

"Slechts weinige andere communistische partijen stelden zich zoals de CPN neutraal op. Deze stellingname ligt in het verlengde van de afkeer van De Groot van de destalinisatie, zo constateert Stam terecht."

Kortom, Dialectiek der Geschiedenis: De CPN werd geheel salon-fhig voor toenmalige studenten die dachten dat ze een anti-Stalinistische partij toetraden, terwijl de reden juist was dat De Leider een tegenstander van destalinisatie was.

 
Ik heb hier nog steeds die dikke turf over de CPN van Ger Verrips voor je liggen, maar die is vooral aardig vanwege n enkele foto, waarop Henk Hoekstra en Paul de Groot, terwijl de eerste de laatste zwaar adorerend aankijkt, en de laatste met de blik op oneindig en een ondoorgrondelijke glimlach De Dialectiek Der Geschiedenis bespreekt, ongetwijfeld.  
 

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail