Nedernieuws        

 

3 september 2004

                                                                 

Neelie

 

 

Dit is ons aller Neelie Kroes-Peper-Smit. Ook zij mocht in deze enquete aantreden, en uitte zich ongeveer als volgt, vele minuten lang:

"Als u mij hiernaar vraagt, dan zeg ik u, met de hand op mijn hart, dat u dat vragen mag. Er zijn in mijn leven momenten geweest dat ik mij heb moeten bezinnen op vragen als deze, die zozeer afhangen van weloverwogen inzicht en afweging, en waar eenieder zich altijd verschillende persoonlijke voorstellingen maakt. Toch moeten wij natuurlijk uiteraard vastberaden tot een goede beslissing komen. Daarbij laat ik natuurlijk altijd meewegen dat eenieder's perspectief niet hetzelfde is, waarmee ik wil zeggen dat de manier waarop zaken beschouwd kunnen worden kunnen verschillen van persoon tot persoon. Zoals u wellicht bekend is leidt deze constellatie van factoren soms tot problemen, die echter voor onze democratie evenzovele testcases zijn."

Ad infinitum, ad nauseam.

Kortom: Volkomen evidente volkomen moedwillige totale gebakken lucht.

De reden om het te vermelden is dat de Parlementaire Commissie zich dat allemaal glimlachend en dankbaar liet aanleunen.Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail