Nedernieuws        

 

30 augustus 2004

                                                                 

Voorwoord

 

 


20 oktober 2009: Er is nu ook een originele versie van Nedernieuws 2004, met minder bestanden, met meer tekst. Dit leest waarschijnlijk wat prettiger.


Ik heb een - gelukkig voor hem - gelukkig in Denemarken levende broer, die ik regelmatig tracht te vermaken met wat ik "Nedernieuws" ben gaan noemen, opdat hij enigszins bij de Nedertijd blijve, en wete wat er geschiedt in het Neerlanderthalië waarin ikzelf zo moeilijk, zo pijnlijk, en zo armzalig ben gedwongen te verblijven, sinds vele jaren, als invalide slachtoffer van de Amsterdamse drugsmafia geleid - gedoogd - gesteund - geholpen - beschermd (wat is het juiste woord voor zoveel zo smerige bestuurlijke corruptie?) door B&W van Amsterdam, en als Amsterdams invalide bijstands-Untermensch, goed voor 400 euro in de maand om van te leven, en al ben ik summa cum laude afgestudeerd, en al had ik een promotie-plaats kunnen hebben en kunnen promoveren als B&W van Amsterdam mij niet veel liever dood zag.

Overdrijf ik? Wel, lezer - wees ongelovig én lees ME in Amsterdam - zie ook overzicht - én lees de brief van prof. dr. Molenaar in antwoord waarop B&W weigerde - voor de minimaal duizendste keer sinds 1988, toen ik durfde te protesteren tegen bij mij inpandig ggevestigde hardddrugs handelende eigenaren van een coffeeshop MET B&W-vergunning van burgemeester Van Thijn - te antwoorden en de GG&GD van Amsterdam, die zo dolgraag junken vertroetelt, steunt, en helpt, van nieuwe tanden, nieuwe kleren, nieuwe behuizing, en methadon en heroïne voorziet mij naar het Leger des Heils verwees "als u dan hulp nodig hebt":

 

 

FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJ-
EN
GEDRAGSWETENSCHAPPEN

Afdeling Psychologie


Roeterstraat 15

1018 WB

Amsterdam
Tel. 020-525 6228

Amsterdam
31 mei 2002

Programmagroep
Psychologische Methodenleer
Contactpersoon: Prof.dr. P.C.M. Molenaar
(..) (noot)

 

L.S.

Hierbij wil ik u het volgende verzoek voorleggen.  Drs. Maarten Maartensz bereidt een proefschrift voor onder mijn begeleiding. Hij is een begenadigd mathematisch logicus die op dat gebied, alsmede op aanverwante gebieden (zie hiervoor zijn website), uitstekend wetenschappelijk werk verricht. Ik verwacht derhalve veel van zijn promotieonderzoek. Helaas is de heer Maartensz behept met een slopende kwaal, die het hem gedurende lange perioden onmogelijk maakt om normaal te functioneren. Sinds hij orthomoleculaire middelen gebruikt heb ik kunnen vaststellen dat hierdoor de meest kwalijke effecten van zijn kwaal worden getemperd. Ik wil u derhalve dringend verzoeken om de heer Maartensz een financiële vergoeding te doen toekomen opdat hij zijn promotieonderzoek zal kunnen voorzetten. Ik ben graag bereid tot enig aanvullend commentaar. 

Hoogachtend,

Prof.dr. P.C.M. Molenaar
Hoofd Programmagroep Psychologische Methodenleer UvA
Hoofd Programmasubgroep Cognitieve Ontwikkelingspsychologie UvA

 

De reactie hierop zowel van de GG&GD-directie als van B&W was dat ik ... me maar bij het Leger des Heils moest vervoegen als ik dan hulp nodig had. Sindsdien wil ik niets meer met de gemeente Amsterdam van doen hebben, die iedere junk de afgelopen 26 jaar duizenden malen beter behandeld heeft dan mij, en daar p.p. zéér veel keer meer geld in geïnvesteerd heeft dan in mij, zogenaamd om ze

"te reïntegreren in de maatschappij"

- wat IK dus evident niet waard ben.

Hélaas ben ik invalide, helaas krijg ik sinds 1988 systematisch geen enkele hulp in Amsterdam, kennelijk omdat ik mij verzette tegen de harddrugshandelaars-vermomd-als-coffeeshop die mij met moord bedreigden als ik protesteerde tegen hun gigantische overlast, en mochten drugshandelen met een vergunning van Ed van Thijn, harddrugshandelaars-beschermer "uit naam van de idealen van de Februaristaking" - afgezien van minimale en geminimaliseerde bijstand, als invalide Amsterdammer en dus richtte ik mij op 30 augustus 2004 tot mijn broer MET kopie aan mijn huisarts - en hier vangt Nedernieuws aan, en is verder te volgen via de pijlenknoppen en overigens redelijk voorzien van links naar andere delen van mijn site, voorzover relevant. (Maar voor het moment start e.e.a. per 3 september.)


Nawoord 29 juli 2007: Prof.dr. Molenaar is sindsdien geëmigreerd.

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail